VeRO-programma

Informatie voor eBay-gebruikers

eBay is een handelsplaats of -platform waar miljoenen kopers en verkopers elkaar ontmoeten en goederen en diensten verhandelen.

Bij het handelen op eBay is het belangrijk dat de intellectuele eigendomsrechten (auteursrecht, handelsmerk of patent) van de wettige rechthebbenden worden geëerbiedigd.

Om u hierbij beter te helpen, vindt u hieronder belangrijke gedragslijnen en informatie. Door deze gedrags- en richtlijnen na te komen, draagt u bij tot het creëren van een veilige en aangename handelsplaats voor iedereen.

Copyright, handelsmerken en merken

Is mijn voorwerp toegestaan?

Over het eBay-beleid

Nuttige links: