VeRO-programma

Bent u geen rechthebbende?

Het VeRO-programma is bedoeld voor rechthebbenden

Bent u geen rechthebbende van intellectuele eigendomsrechten, dan kunt u geen lid worden van het VeRO-programma.

Dit betekent echter niet dat u helemaal niet kan helpen. U kunt immers de wettige rechthebbende (de onderneming of de persoon die de eigenlijke houder is van de intellectuele eigendomsrechten) contacteren en hem/haar ertoe aanzetten met ons contact op te nemen door het VeRO-programma te promoten dat beschikbaar is via https://www.benl.ebay.be/vero of https://www.befr.ebay.be/vero.

Gestolen voorwerpen

U kunt het VeRO-programma niet gebruiken om gestolen voorwerpen aan te geven. Hebt u een verkoper gevonden die voorwerpen aanbiedt waarvan u denkt dat ze gestolen zijn, dan vragen we u de bevoegde politiediensten te contacteren. Wij kunnen zelf niets doen met betrekking tot gestolen voorwerpen zolang we geen officieel verslag ontvangen van de politiediensten. Zodra we in het bezit zijn van een verslag, staan we de politiediensten graag bij in hun onderzoek. Vraag de behandelende politieambtenaar om ons te contacteren zodat we kunnen helpen bij het onderzoek.

Community Watch

Wilt u andere van inbreuk verdachte voorwerpen aangeven bij eBay, neem dan contact op met Community Watch. Wij kijken uit naar dit soort informatie, maar wijzen erop dat onze handelingsvrijheid om te antwoorden op uw verzoek beperkt kan zijn bij gebrek aan een formele melding van de eigenlijke rechthebbende.