VeRO-programma

Intellectuele eigendom beschermen

Het is onze missie bij eBay om een wereldwijde online handelsplaats beschikbaar te stellen waar vrijwel iedereen nagenoeg alles kan verhandelen. Hoewel eBay dit unieke platform voor online handel heeft gecreëerd en ter beschikking stelt, is het onze gemeenschap van miljoenen gebruikers die deze dynamische en solide handelsomgeving vorm geeft en zelf uitbouwt.

eBay stelt vijf essentiële waarden voorop als leidraad voor deze grote gemeenschap van gebruikers die onderling zaken koopt en verkoopt.

Om de intellectuele eigendomsrechten van rechthebbenden helpen beschermen én een veilige en aangename handelsplaats creëren voor onze gebruikers, heeft eBay het VeRO-programma (Verified Rights Owner) ontwikkeld. Door dit programma kunnen rechthebbenden aanbiedingen melden die een inbreuk maken op hun rechten.

Iedere persoon of onderneming die intellectuele eigendomsrechten bezit (zoals auteursrecht, handelsmerk of patent) wordt ertoe aangezet lid te worden van het gratis VeRO-programma. Zo kunnen we maatregelen treffen wanneer er inbreuk wordt gemaakt op die rechten door een object dat door iemand op eBay wordt aangeboden.

Daarnaast geloven wij ook dat door het verstrekken van informatie en richtlijnen aan onze gemeenschap van gebruikers, iedereen kan bijdragen tot het creëren van een veilige en betrouwbare handelsplaats, waar iedereen succesvol kan zijn.

Over VeRO

Hier vindt u uitgebreide informatie over ons VeRO-programma voor rechthebbenden. Meer weten?

Inbreuk melden

Bent u een rechthebbende of een rechtmatige vertegenwoordiger van een rechthebbende, dan kunt u inbreuken gemakkelijk melden. Meer weten?

VeRO-deelnemers

Heel wat VeRO-deelnemers verstrekken hun eigen informatie op eBay om gebruikers te informeren en direct met hen te communiceren. Meer weten?

Bent u geen rechthebbende?

Bent u zelf geen rechthebbende, dan kunt u toch nog helpen. Meer weten?

Informatie voor eBay-gebruikers

Deze middelen kunnen u helpen veilig te handelen op eBay en de intellectuele eigendomsrechten van anderen te eerbiedigen. Meer weten?