Veilig Handelen

Veilig verkopen en uw reputatie uitbouwen

Lees onderstaande tips om er voor te zorgen dat uw transacties op eBay niet enkel succesvol zijn, maar ook veilig verlopen.

De belangrijkste regels

 1. Voorkom problemen: maak een duidelijke objectbeschrijving, waarin u aangeeft wat uw voorwaarden zijn en hoe hoog de verzendkosten zijn. Vermeld ook eventuele gebreken. Maak goede en duidelijke foto's van uw objecten en reageer snel op vragen van kopers.
 2. Blijf altijd zakelijk. E-mail is een communicatiemiddel dat makkelijk verkeerd begrepen kan worden. Lukt het niet om per e-mail een oplossing te vinden, vraag dan de contactgegevens op van de koper.
 3. Communiceer direct met de koper om eventuele geschillen op te lossen.

Veilig verkopen

 • Als u voor een gedetailleerde objectbeschrijving zorgt, hebben kopers niet alleen de nodige informatie, maar verhoogt u ook de kans dat uw object verkocht wordt.
 • Een goed contact met uw kopers is prettig voor beide partijen. Beantwoord vragen over uw object dan ook zo snel mogelijk en sluit de koop goed af.
 • Leer hoe u online betalingen kunt ontvangen met PayPal en zo de veiligheid verhoogt voor uzelf en de koper.

Transactieproblemen vermijden

 • Vermijd Onbetaalde objecten door duidelijk de aanvaarde betalingsmethoden en uw teruggavebeleid te vermelden. Bekijk steeds de feedback van de koper en wees extra voorzichtig bij onbekende of nieuwe kopers en ongebruikelijke biedactiviteiten.
 • Selecteer vereisten waaraan kopers moeten voldoen alvorens ze op een object kunnen bieden of het kunnen kopen.
 • Meld een aanbieding die mogelijk uw intellectuele eigendomsrechten schendt dankzij het VeRO-programma van eBay.
 • Ken uw rechten en plichten als verkoper op eBay door het aanbiedingsbeleid grondig door te nemen.
 • Vermijd fraude met buitenlandse cheques. We raden alle verkopers aan om zeer voorzichtig te zijn wanneer ze buitenlandse cheques aanvaarden voor waardevolle objecten. Vaak duurt het weken of maanden alvorens een buitenlandse cheque door de betalingsinstelling verwerkt is. Het kan ook zijn dat een dergelijke cheque vals is.
 • Ga nooit in op voorstellen van kopers om teveel te betalen voor een object en het verschil terug te storten aangezien het hier vaak om een frauduleuze activiteit gaat. We vragen dat verkopers die dergelijke voorstellen krijgen deze zo snel mogelijk aan eBay melden.

Bent u een zakelijke verkoper? Lees dan hier hoe u zich kenbaar maakt.

Transactieproblemen oplossen

 • Leer welke stappen u kunt ondernemen wanneer u een object verkoopt op eBay maar de koper niet betaalt.
 • Bent u bezorgd om terugboekingen of frauduleuze kopers? PayPal Verkopersbescherming zorgt ervoor dat u beschermd bent tegen eventuele verliezen door chargebacks of claims van kopers. Met PayPal Verkopersbescherming houdt u uw geld of krijgt u uw object terug.
 • Indien uw koper foutieve contactgegevens opgegeven heeft, contacteer ons dan zo snel mogelijk om dit te melden.

Voor alle andere problemen kunt u onze Customer Support contacteren. Dit kan via e-mail (kostenloos) of telefonisch (Tel.: 078 16 00 00, op werkdagen van 10 tot 19u, 5 cent/minuut).