Ga verder naar hoofdinhoud
Home > Handelsassistenten > Gebruikersovereenkomst
   
Kies een onderwerp
Een handelsassistent vinden
Eenvoudig zoeken
Hoe 't werkt
Veelgestelde vragen


Voor handelsassistenten
Uw profiel maken/bewerken
Om te beginnen
Gebruikersovereen
komst voor handelsassistenten
Juridische aspecten
Veelgestelde vragen
eBay-gebruikersovereenkomst voor handelsassistenten

U moet alle bepalingen en voorwaarden van de regels die op eBay gelden, lezen en aanvaarden voordat u als verkoper mag worden vermeld in de lijst met handelsassistenten.

 1. Voor een vermelding in de lijst moet u een feedbackscore van 50 of hoger hebben en de afgelopen 30 dagen ten minste één verkoop op eBay hebben afgerond.
 2. Handelsassistenten moeten altijd de eBay-waarden in acht nemen en een positieve feedback van 97% of hoger hebben.
 3. Handelsassistenten moeten te allen tijde de bepalingen en voorwaarden van de gebruikersovereenkomst, het privacybeleid en andere beleidsregels van eBay naleven.
 4. U hebt de mogelijkheid deel uit te maken van de lijst met handelsassistenten, maar dit is geen absoluut recht. eBay kan op elk willekeurig moment besluiten u van de lijst uit te sluiten. eBay mag geheel naar eigen inzicht bepalen hoe de gegevens van handelsassistenten op de lijst worden weergegeven. Uw vermelding in de lijst met handelsassistenten betekent niet dat u als verkoper bent beoordeeld of goedgekeurd.
 5. Als u zich hebt aangemeld voor vermelding in de lijst met handelsassistenten, kunt u zich op elk willekeurig moment laten schrappen.
 6. Deze regels voor handelsassistenten hebben enkel betrekking op de lijst van Bay.be. U moet zelf nagaan welke regels op de andere internationale eBay-sites gelden voor activiteiten als handelsassistent, en met die regels akkoord gaan voordat u zich aanmeldt.
 7. Handelsassistenten zijn geen vertegenwoordigers, werknemers of onafhankelijke contractanten van eBay.
 8. eBay gaat van tevoren niet na of handelsassistenten over de juiste kwalificaties of referenties beschikken.
 9. eBay is geenszins verantwoordelijk voor de handelingen of nalatigheden van handelsassistenten. eBay controleert evenmin de kwaliteit, veiligheid of legaliteit van aangeboden objecten, de correctheid of echtheid van aanbiedingen of de verkoopcapaciteiten van handelsassistenten.
 10. Op alle transacties en geschillen tussen handelsassistenten en hun klanten zijn de bepalingen van de overeenkomst tussen de handelsassistent en de derde partij van toepassing, niet de gebruikersovereenkomst van eBay. eBay adviseert handelsassistenten schriftelijke contracten met klanten te sluiten waarin alle aspecten van de overeenkomst worden vastgelegd.
 11. Handelsassistenten zijn verantwoordelijk voor de inhoud van alle aanbiedingen en de eraan verbonden kosten, of objecten nu onder hun eigen gebruikersnaam zijn aangeboden of op naam van een klant.
 12. Handelsassistenten zijn zelf verantwoordelijk voor de inachtneming van alle nationale en internationale regelgeving, beschikkingen, verordeningen en voorschriften met betrekking tot het gebruik van eBay en het bieden op objecten, het aanbieden, kopen of verkopen van objecten, of het opvragen van aanbiedingen voor aankoop.
 13. Handelsassistenten moeten alle lokale en regelgeving naleven met betrekking tot het verkopen op eBay voor anderen, evenals regelgeving die geldt voor de verkoop van onroerend goed, auto's of andere objecten waarop speciale regels van toepassing zijn. Indien dat wettelijk vereist is, mogen handelsassistenten dit soort objecten pas voor klanten verkopen wanneer ze een vergunning als makelaar of dealer hebben en aan verplichtingen voor de inspectie van of evaluatie van de staat van de objecten en aan andere wettelijke vereisten voldoen.


Handelsassistenten kunnen voor anderen objecten verkopen op eBay. Handelsassistenten werken onafhankelijk als verkopers op eBay en zijn geen werknemers, vertegenwoordigers of partners van eBay. Handelsassistenten dienen zich aan alle aspecten van het eBay-beleid te houden en moeten aan bepaalde criteria voldoen om in aanmerking te komen voor vermelding in de lijst van handelsassistenten. Meer informatie over het vinden van een handelsassistent.