Internationale verkoopovereenkomst

Omdat:

 • u een object te koop aanbiedt op een andere eBay-site dan de eBay-site waarop u geregistreerd bent, en/of
 • u een object te koop aanbiedt met een mogelijkheid voor internationale verzending (zoals wereldwijde verzending), wat ertoe kan leiden dat uw object wordt verkocht aan een koper op een andere eBay-site dan de eBay-site waarop u uw object te koop aanbiedt.

dient u akkoord te gaan met deze aanvullende voorwaarden. Deze overeenkomst is van toepassing op al uw actieve of “live” aanbiedingen. Indien u na het aanvaarden van deze Overeenkomst niet meer wilt dat deze voorwaarden van toepassing zijn, verzoeken wij u uw aanbiedingen te verwijderen en geen objecten meer te koop aan te bieden op andere eBay-sites dan de eBay-site waarop u geregistreerd bent en geen objecten te koop aan te bieden met de mogelijkheid voor internationale verzending.

PARTIJEN

Als u een PayPal-rekening hebt, geldt deze Overeenkomst tussen:

 • U;
 • eBay – Indien u verblijft in een land binnen de Europese Unie gaat u een overeenkomst aan met eBay GmbH. Indien u verblijft in de VS gaat u een overeenkomst aan met eBay Inc. Voor alle andere landen gaat u een overeenkomst aan met eBay Marketplaces GmbH, en,

 • PayPal – meer specifiek, de PayPal-entiteit waarmee u een gebruiksovereenkomst bent aangegaan voor het ontvangen van PayPal-diensten. Als uw PayPal-rekening bijvoorbeeld is geregistreerd in de Europese Unie, dan gaat u een overeenkomst aan met PayPal (Europe) S.à.r.l. & Cie, S.C.A.

Als u geen PayPal-rekening hebt, dan geldt deze Overeenkomst alleen tussen u en eBay.

BELEID OP ANDERE EBAY-SITES

Indien uw object is verkocht aan een koper op een andere eBay-site dan waarop u geregistreerd bent, gaat u ermee akkoord dat het beleid van deze andere site, de wetten en de regels van toepassing zijn op de verkoop en de verzending van objecten aan internationale kopers.

KENNISGEVING VAN BETALINGSBLOKKERING: PAYPAL-TEGOEDEN VOOR VERKOPEN OP BEPAALDE EBAY-SITES KUNNEN GEDURENDE EEN BEPAALDE PERIODE ONBESCHIKBAAR ZIJN

Voor objecten die u verkoopt op bepaalde eBay-sites en waarvoor u via PayPal wordt betaald, aanvaardt u dit onderdeel als kennisgeving van PayPal en gaat u met het volgende akkoord:

 1. Als PayPal van mening is dat er risico aan u, uw PayPal-rekening, of enkele van of al uw PayPal-transacties is verbonden, dan kan PayPal op grond van het onderdeel “Vastgehouden betaling” van uw PayPal-gebruiksovereenkomst het geld dat u in uw PayPal-rekening ontvangt, uit elk van uw transacties op de bepaalde eBay-sites vasthouden tot 21 dagen, en in sommige gevallen nog langer.
 2. PayPal houdt met verschillende factoren rekening bij het beoordelen van mogelijke risico’s, zoals wanneer eBay u beschouwt als een verkoper die niet voldoet aan bepaalde normen voor verkopers, of als u een nieuwe klant en/of verkoper van PayPal bent of een korte geschiedenis hebt als klant/verkoper bij PayPal en/of eBay. U kunt hier aanvullende informatie bekijken over de omstandigheden waaronder betalingen niet onmiddellijk beschikbaar zijn voor objecten die u verkoopt op, bijvoorbeeld, de Amerikaanse eBay-site, hier voor de eBay-site van het Verenigd Koninkrijk en hier voor de Canadese eBay-site.
 3. Als u gebruikmaakt van een PayPal-rekening die is geregistreerd in een land buiten de Europese Unie, gaat u ermee akkoord dat de PayPal-entiteit die de PayPal-website beheert waar uw PayPal-rekening is geregistreerd, enkele of alle betalingen die u ontvangt mag blokkeren wanneer er mogelijk een ernstig risico aan u, uw rekening of uw transacties is verbonden, zo lang als noodzakelijk is ter bescherming tegen aansprakelijkheid; dat de toegang tot de diensten van PayPal kan worden opgeschort, geblokkeerd, beperkt, afgesloten of geannuleerd.

EBAY-BESCHERMINGSBELEID VOOR KOPERS

U bent gebonden aan het beschermingsbeleid voor kopers (indien voorhanden) van de betreffende eBay-sites waarop uw objecten zijn verkocht. Een van deze voorwaarden is dat als er een geschil ontstaat om een transactie dat niet kan worden opgelost tussen u en uw koper, eBay de klacht zal oplossen ten gunste van de koper, u ermee akkoord gaat eBay te vergoeden voor eventuele bedragen die aan uw koper worden terugbetaald. Klik hier voor een lijst met eBay-sites met een eBay-beschermingsbeleid voor kopers, evenals de voorwaarden van het betreffende beleid.

TERUGBETALING AAN EBAY

Als eBay uw koper terugbetaalt op grond van een eBay-beschermingsbeleid voor kopers, dient u eBay zelf terug te betalen. Indien de koper voor het object met PayPal heeft betaald, gaat u ermee akkoord eBay als volgt terug te betalen:

 1. MACHTIGING OM UW PAYPAL-REKENING TE DEBITEREN

  U machtigt eBay, of een door eBay aangewezen met eBay geaffilieerd bedrijf, om uw PayPal-rekening te debiteren voor het gehele bedrag dat u eBay verschuldigd bent op grond van een eBay-beschermingsbeleid voor kopers (de “Geautoriseerde Bedragen”) op eenmalige, incidentele of doorlopende basis.

 2. UW INSTRUCTIE AAN PAYPAL

  U machtigt en instrueert PayPal, of een met eBay geaffilieerd bedrijf, uw PayPal-rekening te debiteren voor alle Geautoriseerde Bedragen en aan eBay, of een door eBay aangewezen met eBay geaffilieerd bedrijf, dergelijke Geautoriseerde Bedragen te betalen. U erkent en gaat ermee akkoord dat u onder alle omstandigheden verwacht dat betalingen die worden verricht op grond van dit onderdeel, variabel zijn en op verschillende datums kunnen plaatsvinden. Verder gaat u ermee akkoord dat PayPal niet verplicht is het bedrag dat eBay aan PayPal doorgeeft om de betaling van een Geautoriseerd Bedrag te verwerken, te verifiëren of bevestigen.

 3. ANNULERING

  1. Als u op enig moment niet meer wilt dat PayPal uw PayPal-rekening debiteert voor toekomstige Geautoriseerde Bedragen, dient u uw actieve of “live” aanbieding te verwijderen en geen andere (a) objecten op een andere eBay-site meer te plaatsen met een eBay-beschermingsbeleid voor kopers, of (b) Ook kunt u, voor toekomstige aanbiedingen, de machtiging herroepen door een e-mail te sturen naar PayPalReimbursementOpt-Out-EU@ebay.com, vanuit uw bij eBay geregistreerde e-mailadres, waarbij u uw eBay-gebruikersnaam opgeeft, en verklaart dat u geen gebruik meer wilt maken van PayPal-terugbetaling. Uw herroeping gaat binnen één werkdag in en hierna zal eBay vervolgens geen gebruik meer maken van uw PayPal-rekening om Geautoriseerde Bedragen te innen. Het is echter mogelijk dat eBay, ten gevolge van het herroepen van deze machtiging, u beperkt in uw verkoopactiviteiten.
  2. Als u gebruikmaakt van een PayPal-rekening die is geregistreerd in de Europese Unie, laat deze Incassomachtiging uw recht een doorlopende betaling te annuleren op grond van het onderdeel “Abonnementsbetalingen annuleren” van uw PayPal-gebruiksovereenkomst onverlet.

Indien uw PayPal-balans onvoldoende is of indien de koper niet met PayPal heeft betaald, geeft u hierbij toestemming aan eBay of een met eBay geaffilieerd bedrijf om de automatische betalingsmethode te gebruiken die u hebt geregistreerd voor het Geautoriseerd Bedrag (indien PayPal uw automatische betalingsmethode is, een betalingsmethode of financieringsbron gebonden aan uw PayPal-rekening). eBay of een met eBay geaffilieerd bedrijf zal het Geautoriseerd Bedrag op uw factuur zetten naar aanleiding van uw automatische betalingsmethode. U blijft verplicht eBay eventuele onbetaalde bedragen te betalen en eBay behoudt zich het recht voor op andere manieren terugbetaling te verkrijgen.

WIJZIGING

Met uitzondering van onderafdeling (a), (b), en (c)(ii) in het onderdeel “Terugbetaling aan eBay” hierboven, kan eBay deze voorwaarden op elk moment wijzigen in overeenstemming met uw eBay-gebruiksovereenkomsten. Daarnaast zal eBay u hiervan in kennis stellen via het onderdeel Berichten van Mijn eBay of via e-mail.

VARIA

Het recht dat van toepassing is op deze Overeenkomst is het recht van de eBay-site waarop u geregistreerd bent, behalve de onderdelen (a) en (b) van “Terugbetaling aan eBay” hierboven, dat wordt beheerst door het recht dat van toepassing is op de PayPal-gebruiksovereenkomst die geldt voor uw ontvangst van PayPal-diensten. Voor zover er een conflict bestaat tussen de voorwaarden van deze Overeenkomst en uw eBay-gebruiksovereenkomst, prevaleren deze voorwaarden. Als u deze Overeenkomst aanvaardt, wordt een kopie van de Overeenkomst naar u gestuurd via het onderdeel Berichten van Mijn eBay of via e-mail.