Hulp
Hulp
Zoeken in Hulppagina's (Zoekt niet naar objecten of producten) Zoekentips

Verwerking van betalingen en uiterste betaaldatums

Op deze pagina kunnen verkopers meer informatie vinden over hoe ze hun eBay-kosten kunnen betalen. Meer weten over betalingen voor aankopen op eBay?

Uiterste betaaldatums

De uiterste betaaldatum van uw facturen is afhankelijk van de factuurdatum:

Datum van facturering Uiterste betaaldatum

15de van de maand

15de van de volgende maand

Laatste dag van de maand

Laatste dag van de volgende maand

U ontvangt uw factuur gewoonlijk per e-mail binnen 5 dagen na de factuurdatum. De datum waarop we uw factuur opmaken is afhankelijk van wanneer u uw account hebt aangemaakt en kan niet worden gewijzigd.

Ga naar de pagina Rekeningoverzicht om uw factuurdatum, uw huidig saldo of de details van bepaalde kosten te kennen. Meer weten over uw rekeningoverzicht?

Uw factuur betalen

  • Automatische betalingsmethoden

Alle verkopers zijn verplicht om een automatische betalingsmethode te selecteren. We aanvaarden de volgende methodes:

De betaling van uw factuur wordt automatisch verwerkt tegen uw uiterste betaaldatum. Dit is afhankelijk van de betalingsmethode die u hebt geselecteerd wanneer u uw verkopersaccount hebt aangemaakt.

Automatische betalingsmethode

Datum waarop betaling wordt verwerkt

PayPal

Ten vroegste 10 dagen na uw factuurdatum

Creditcard

5-7 dagen na uw factuurdatum

Domiciliëring

Ten vroegste 15 dagen na uw factuurdatum

Zo bevestigt u uw betalingsmethode in onze bestanden:

  1. Klik op Mijn eBay boven aan de meeste eBay-pagina's. Mogelijk moet u inloggen.

  2. Plaats uw cursor op de tab Account en klik op Verkopersaccount.

  3. Scroll naar het gedeelte Betalingsmethoden voor verkoopkosten om uw huidige betalingsmethode te vinden.

  • Eenmalige betalingen

U kunt ook een eenmalige betaling doen om uw factuur te betalen. Om ervoor te zorgen dat u geen dubbele betalingen uitvoert, moet u minstens 5 dagen wachten na uw automatische betalingsdatum en een mogelijke eenmalige betaling.

Betalingsvoorwaarden

Opmerking: Als uw verkopersaccount om een of andere reden geschorst wordt, moet u de nog openstaande bedragen op uw account onmiddellijk betalen. eBay behoudt zich het recht voor om bedragen waartegen u eerder geen bezwaar hebt aangetekend, onmiddellijk te innen via de betalingsmethode die u gebruikt.

Contact opnemen met Klantenservice

Als u meer hulp nodig hebt of nog vragen heeft, kunt u contact met ons opnemen. 

Contacteer ons

Hebt u nog vragen? Wij helpen u graag verder.

 Contacteer ons