Hulp
Hulp
Zoeken in Hulppagina's (Zoekt niet naar objecten of producten) Zoekentips

Uw verkoopactiviteiten beheren

Communiceren met uw kopers en uw aanbiedingen beheren zijn belangrijke aspecten van het verkopen. U kunt al uw objecten en transacties volgen in Mijn eBay.

Een probleem oplossen

Voer het objectnummer in, in het formulier Uw aanbieding vroegtijdig beëindigen. Geef aan of u biedingen wilt annuleren of uw object wilt verkopen aan de hoogste bieder. Geef de reden op waarom u uw aanbieding vroegtijdig beëindigt. Voor veilingen krijgen bieders dan een e-mail waarin staat dat hun biedingen zijn geannuleerd. Overweeg voor het voortijdige beeindigen om de Niet op voorraad optie of de Geldig tot geannuleerd optie te gebruiken. Onthoud dat er beperkingen zijn en er kosten kunnen zijn als u een aanbieding beeindigd.
Klik op Mijn eBay bovenaan een pagina. In de linkerkolom, onder Verkopen, klik op Actief. Zoek de aanbieding die u wilt veranderen en selecteer in het menu rechts, Herzien.
U kunt de gebruikersnaam van de koper blokkeren. Ga naar de pagina Een bieder/koper blokkeren. Voer in het tekstvak de gebruikersnaam in van het eBay-lid dat u wilt blokkeren. Klik op Verzenden.
Alle promoties, kortingen of cadeaubons die beschikbaar zijn voor u worden getoond in het gedeelte Alles voor verkopen van Mijn eBay, onder Promoties. Voor sommige promoties moet u op een link Aanvaarden klikken om ze te activeren.
U kunt het object opnieuw aanbieden. Klik op Mijn eBay bovenaan een pagina. In de linkerkolom onder Verkopen, klikt u op Onverkocht. Selecteer Opnieuw aanbieden in het menu rechts van het object.

Hulponderwerpen

Uw verkoopactiviteiten beheren in Mijn eBay


Over uw verkoperprestaties
Via deze tool kunt u bekijken hoe u presteert als verkoper.

Vereisten voor eBay-topverkopers

Kom te weten of uw een of meerdere van uw aanbiedingen niet voldoen aan de vereisten voor eBay-topverkopers of waar u niet het teruggavebeleid en de verwerkingstijd voor aanbiedt die nodig is om alle voordelen te kunnen genieten.

 
Uw objecten met de eBay-toolbar beheren
In de eBay-toolbar worden belangrijke acties weergegeven.


Meer informatie over de pictogrammen in Mijn eBay
Hebt u hulp nodig om de betekenis van de pictogrammen te ontcijferen? Ontdek hun betekenis.

Aanbiedingen beheren

Uw aanbiedingen beheren
Volg uw aanbiedingen op en breng wijzigingen aan indien nodig.


Uw aanbieding zoeken
Aan de hand van deze stappen kunt u uw aanbieding snel vinden.

Een lagere minimumverkoopprijs opgeven of deze verwijderen
Hier leest u hoe u uw minimumverkoopprijs kunt wijzigen.

Het concept van een onafgewerkte aanbieding opslaan
Als u uw aanbieding later wilt afmaken, kunt u deze opslaan als een concept.

Een enkele aanbieding herzien op eBay
In bepaalde situaties kunt u uw aanbieding wijzigen.

Uw aanbieding vroegtijdig beëindigen
In bepaalde situaties kunt u een aanbieding vroegtijdig beëindigen. 

Kopers beheren

Omgaan met bieders en kopers
U kunt bepaalde leden blokkeren zodat ze niet op uw objecten bieden of ze kopen.


Vereisten voor kopers selecteren
U kunt aanduiden welke kopers op bepaalde objecten mogen bieden of bepaalde objecten mogen kopen op basis van bepaalde criteria.


Vragen van kopers beantwoorden
Bespaar uzelf en uw kopers tijd door gebruik te maken van eBay's Automatische antwoorden en door uw eigen pagina met Veelgestelde vragen aan te maken om veelvoorkomende vragen van kopers te beantwoorden.

Na afloop van de aanbieding

Een transactie annuleren
In bepaalde gevallen kunt u een transactie tussen u en de hoogste bieder of koper annuleren.

Een herkansingsaanbod maken
In bepaalde gevallen kunt u een voorstel doen aan de onderliggende bieder.

Uw object opnieuw aanbieden
Als uw object niet werd verkocht, kunt u het opnieuw aanbieden.

Contacteer ons

Hebt u nog vragen? Wij helpen u graag verder.

 Contacteer ons