Internationaal handelen

Tijdzonecalculator

Wanneer u internationaal koopt of verkoopt, kan uw handelspartner zich in een andere tijdzone bevinden. Hierdoor kan het e-mailcontact soms wat langer duren. Ook worden data en decimalen soms anders weergegeven.

Enkele tips

  • Probeer niet tot het laatste moment te wachten om contact op te nemen met uw handelspartner.
  • Gebruik een site om tijdzones om te rekenen zodat u rekening kunt houden met tijdsverschillen.
  • Via een website met een overzicht van de wereldwijde vakantiedagen kunt u bijna alle vakanties en feestdagen in de wereld opzoeken. Dit kan misverstanden voorkomen.

Data

Data worden niet steeds op dezelfde manier weergegeven. Zo geven wij 12 januari 2007 in België weer als 12/01/2007, terwijl dit in het Verenigd Koninkrijk als 01/12/2007 wordt weergegeven.

  • Europa: DD/MM/JJ
  • Australië: DD/MM/JJ
  • Engeland: MM/DD/JJ
  • VS: MM/DD/JJ
  • Azië: MM/DD/JJ

Decimalen

Ook decimalen worden in verschillende landen anders weergegeven. In België noteren wij het bedrag van honderdduizend euro als volgt: € 100.000,00 (dus een punt voor de duizendtallen en een komma voor de eurocenten). In Engeland en de VS daarentegen wordt het bedrag zo genoteerd: € 100,000.00 (dus een komma voor de duizendtallen en een punt voor de eurocenten).